User Tools

Site Tools


30-17062-bardot-la-gi

Bardot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17062
Đặt tên theo Brigitte Bardot
Tên thay thế 1999 GR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0448728
Viễn điểm quỹ đạo 3.2478060
Độ lệch tâm 0.0322491
Chu kỳ quỹ đạo 2038.4815487
Độ bất thường trung bình 166.08405
Độ nghiêng quỹ đạo 4.26159
Kinh độ của điểm nút lên 113.98962
Acgumen của cận điểm 160.78208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

17062 Bardot (1999 GR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1999 bởi LONEOS ở Trạm Anderson Mesa.

{{Reflis Found by Rafael Felipe

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17062 Bardot
30-17062-bardot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)