User Tools

Site Tools


30-17063-papaloizou-la-gi

Papaloizou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi John Papaloizou
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17063
Đặt tên theo John Papaloizou
Tên thay thế 1999 GP9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2502946
Viễn điểm quỹ đạo 2.4289646
Độ lệch tâm 0.0381834
Chu kỳ quỹ đạo 1307.1309731
Độ bất thường trung bình 283.80314
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24559
Kinh độ của điểm nút lên 328.61263
Acgumen của cận điểm 151.32851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

17063 Papaloizou (1999 GP9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi John Papaloizou ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17063 Papaloizou
30-17063-papaloizou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)