User Tools

Site Tools


30-17066-ginagallant-la-gi

Ginagallant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17066
Tên thay thế 1999 GG18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4076526
Viễn điểm quỹ đạo 2.7797916
Độ lệch tâm 0.0717384
Chu kỳ quỹ đạo 1525.7507308
Độ bất thường trung bình 81.69486
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70839
Kinh độ của điểm nút lên 165.70954
Acgumen của cận điểm 4.00984
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17066 Ginagallant (1999 GG18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17066 Ginagallant
30-17066-ginagallant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)