User Tools

Site Tools


30-17072-athiviraham-la-gi

Athiviraham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17072
Tên thay thế 1999 GT31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0584460
Viễn điểm quỹ đạo 2.4638668
Độ lệch tâm 0.0896490
Chu kỳ quỹ đạo 1241.9220303
Độ bất thường trung bình 46.47181
Độ nghiêng quỹ đạo 7.75999
Kinh độ của điểm nút lên 41.39838
Acgumen của cận điểm 355.94960
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

17072 Athiviraham (1999 GT31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17072 Athiviraham
30-17072-athiviraham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)