User Tools

Site Tools


30-17073-alexblank-la-gi

Alexblank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17073
Tên thay thế 1999 GX34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6145151
Viễn điểm quỹ đạo 3.1705879
Độ lệch tâm 0.0961215
Chu kỳ quỹ đạo 1796.8842028
Độ bất thường trung bình 267.08654
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74842
Kinh độ của điểm nút lên 214.02634
Acgumen của cận điểm 24.12929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17073 Alexblank (1999 GX34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17073 Alexblank
30-17073-alexblank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)