User Tools

Site Tools


30-17076-betti-la-gi

Betti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17076
Tên thay thế 1999 HO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2164393
Viễn điểm quỹ đạo 2.6318769
Độ lệch tâm 0.0856870
Chu kỳ quỹ đạo 1378.6049322
Độ bất thường trung bình 186.67249
Độ nghiêng quỹ đạo 7.05447
Kinh độ của điểm nút lên 48.66002
Acgumen của cận điểm 108.98870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17076 Betti (1999 HO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17076 Betti
30-17076-betti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)