User Tools

Site Tools


30-17077-pampaloni-la-gi

Pampaloni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và M. Tombelli
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17077
Tên thay thế 1999 HY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2269687
Viễn điểm quỹ đạo 2.5102425
Độ lệch tâm 0.0597976
Chu kỳ quỹ đạo 1331.4888760
Độ bất thường trung bình 312.97004
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95713
Kinh độ của điểm nút lên 202.18593
Acgumen của cận điểm 230.05971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17077 Pampaloni (1999 HY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 bởi A. Boattini và M. Tombelli ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17077 Pampaloni
30-17077-pampaloni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)