User Tools

Site Tools


30-17078-sellers-la-gi

Sellers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17078
Đặt tên theo Peter Sellers
Tên thay thế 1999 HD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6391694
Viễn điểm quỹ đạo 3.3489856
Độ lệch tâm 0.1185367
Chu kỳ quỹ đạo 1892.3130878
Độ bất thường trung bình 155.66327
Độ nghiêng quỹ đạo 13.62555
Kinh độ của điểm nút lên 45.58482
Acgumen của cận điểm 314.27129
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17078 Sellers (1999 HD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17078 Sellers
30-17078-sellers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)