User Tools

Site Tools


30-17079-lavrovsky-la-gi

Lavrovsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17079
Tên thay thế 1999 HD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1014292
Viễn điểm quỹ đạo 2.7840720
Độ lệch tâm 0.1397283
Chu kỳ quỹ đạo 1394.4954924
Độ bất thường trung bình 56.96284
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19905
Kinh độ của điểm nút lên 8.91367
Acgumen của cận điểm 290.58431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17079 Lavrovsky (1999 HD9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17079 Lavrovsky
30-17079-lavrovsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)