User Tools

Site Tools


30-17081-jaytee-la-gi

17081 Jaytee là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1286.9643418 ngày (3.52 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-17081-jaytee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)