User Tools

Site Tools


30-17086-ruima-la-gi

Ruima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17086
Tên thay thế 1999 JH18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0402956
Viễn điểm quỹ đạo 2.7459876
Độ lệch tâm 0.1474405
Chu kỳ quỹ đạo 1352.2314693
Độ bất thường trung bình 210.53064
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73875
Kinh độ của điểm nút lên 235.12292
Acgumen của cận điểm 271.80226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17086 Ruima (1999 JH18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17086 Ruima
30-17086-ruima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)