User Tools

Site Tools


30-17088-giupalazzolo-la-gi

Giupalazzolo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17088
Tên thay thế 1999 JF19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3121115
Viễn điểm quỹ đạo 2.8278753
Độ lệch tâm 0.1003434
Chu kỳ quỹ đạo 1504.8612033
Độ bất thường trung bình 118.19989
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00026
Kinh độ của điểm nút lên 19.47122
Acgumen của cận điểm 138.64598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17088 Giupalazzolo (1999 JF19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17088 Giupalazzolo
30-17088-giupalazzolo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)