User Tools

Site Tools


30-17089-mercado-la-gi

Mercado
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17089
Tên thay thế 1999 JU19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1577421
Viễn điểm quỹ đạo 2.8741971
Độ lệch tâm 0.1423815
Chu kỳ quỹ đạo 1457.6609029
Độ bất thường trung bình 45.17056
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89774
Kinh độ của điểm nút lên 263.47570
Acgumen của cận điểm 17.51017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17089 Mercado (1999 JU19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17089 Mercado
30-17089-mercado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)