User Tools

Site Tools


30-17090-mundaca-la-gi

Mundaca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17090
Tên thay thế 1999 JE21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9594477
Viễn điểm quỹ đạo 2.7776455
Độ lệch tâm 0.1727215
Chu kỳ quỹ đạo 1331.4391885
Độ bất thường trung bình 274.42077
Độ nghiêng quỹ đạo 1.40311
Kinh độ của điểm nút lên 255.10049
Acgumen của cận điểm 201.51530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17090 Mundaca (1999 JE21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17090 Mundaca
30-17090-mundaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)