User Tools

Site Tools


30-17095-mahadik-la-gi

Mahadik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17095
Tên thay thế 1999 JN26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2131307
Viễn điểm quỹ đạo 2.6378511
Độ lệch tâm 0.0875535
Chu kỳ quỹ đạo 1379.7420296
Độ bất thường trung bình 182.95690
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42795
Kinh độ của điểm nút lên 201.56038
Acgumen của cận điểm 329.45454
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17095 Mahadik (1999 JN26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17095 Mahadik
30-17095-mahadik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)