User Tools

Site Tools


30-17097-ronneuman-la-gi

Ronneuman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17097
Tên thay thế 1999 JX31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7128348
Viễn điểm quỹ đạo 3.5084022
Độ lệch tâm 0.1278793
Chu kỳ quỹ đạo 2003.8654565
Độ bất thường trung bình 209.61741
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70410
Kinh độ của điểm nút lên 187.03382
Acgumen của cận điểm 67.36666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17097 Ronneuman (1999 JX31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17097 Ronneuman
30-17097-ronneuman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)