User Tools

Site Tools


30-17098-ikedamai-la-gi

Ikedamai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17098
Tên thay thế 1999 JE34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2740650
Viễn điểm quỹ đạo 2.8876036
Độ lệch tâm 0.1188644
Chu kỳ quỹ đạo 1514.3931076
Độ bất thường trung bình 16.16364
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84263
Kinh độ của điểm nút lên 336.15404
Acgumen của cận điểm 309.12251
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17098 Ikedamai (1999 JE34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17098 Ikedamai
30-17098-ikedamai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)