User Tools

Site Tools


30-17100-kamiokanatsu-la-gi

Kamiokanatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17100
Tên thay thế 1999 JT37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6373183
Viễn điểm quỹ đạo 2.9350569
Độ lệch tâm 0.0534312
Chu kỳ quỹ đạo 1698.6893196
Độ bất thường trung bình 69.54092
Độ nghiêng quỹ đạo 5.59048
Kinh độ của điểm nút lên 19.80817
Acgumen của cận điểm 110.84057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17100 Kamiokanatsu (1999 JT37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17100 Kamiokanatsu
30-17100-kamiokanatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)