User Tools

Site Tools


30-17101-sakenova-la-gi

Sakenova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17101
Tên thay thế 1999 JZ38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0149011
Viễn điểm quỹ đạo 2.5202141
Độ lệch tâm 0.1114223
Chu kỳ quỹ đạo 1247.1994742
Độ bất thường trung bình 39.47111
Độ nghiêng quỹ đạo 5.21932
Kinh độ của điểm nút lên 285.99861
Acgumen của cận điểm 133.62813
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17101 Sakenova (1999 JZ38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17101 Sakenova
30-17101-sakenova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)