User Tools

Site Tools


30-17103-kadyrsizova-la-gi

Kadyrsizova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17103
Tên thay thế 1999 JC42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6030845
Viễn điểm quỹ đạo 3.0705847
Độ lệch tâm 0.0823982
Chu kỳ quỹ đạo 1745.2170267
Độ bất thường trung bình 169.62088
Độ nghiêng quỹ đạo 1.99886
Kinh độ của điểm nút lên 166.84217
Acgumen của cận điểm 216.63509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17103 Kadyrsizova (1999 JC42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17103 Kadyrsizova
30-17103-kadyrsizova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)