User Tools

Site Tools


30-17104-mccloskey-la-gi

McCloskey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17104
Tên thay thế 1999 JV46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7083145
Viễn điểm quỹ đạo 3.6848349
Độ lệch tâm 0.1527448
Chu kỳ quỹ đạo 2087.4962454
Độ bất thường trung bình 220.38764
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15039
Kinh độ của điểm nút lên 135.99128
Acgumen của cận điểm 80.08891
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17104 McCloskey (1999 JV46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17104 McCloskey
30-17104-mccloskey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)