User Tools

Site Tools


30-17108-patricorbett-la-gi

Patricorbett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17108
Tên thay thế 1999 JL51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8111298
Viễn điểm quỹ đạo 2.9707400
Độ lệch tâm 0.0276053
Chu kỳ quỹ đạo 1795.3779789
Độ bất thường trung bình 278.65200
Độ nghiêng quỹ đạo 2.24963
Kinh độ của điểm nút lên 166.70432
Acgumen của cận điểm 89.39647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17108 Patricorbett (1999 JL51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17108 Patricorbett
30-17108-patricorbett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)