User Tools

Site Tools


30-17115-justiniano-la-gi

Justiniano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17115
Tên thay thế 1999 JT54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7120491
Viễn điểm quỹ đạo 3.0933997
Độ lệch tâm 0.0656884
Chu kỳ quỹ đạo 1806.3717052
Độ bất thường trung bình 201.00971
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60325
Kinh độ của điểm nút lên 349.73504
Acgumen của cận điểm 350.48686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17115 Justiniano (1999 JT54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17115 Justiniano
30-17115-justiniano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)