User Tools

Site Tools


30-17119-alexisrodrz-la-gi

Alexisrodrz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17119
Tên thay thế 1999 JP59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4795705
Viễn điểm quỹ đạo 2.7984561
Độ lệch tâm 0.0604176
Chu kỳ quỹ đạo 1565.8883404
Độ bất thường trung bình 333.84321
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33238
Kinh độ của điểm nút lên 160.81094
Acgumen của cận điểm 148.86267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17119 Alexisrodrz (1999 JP59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17119 Alexisrodrz
30-17119-alexisrodrz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)