User Tools

Site Tools


30-17121-fernandonido-la-gi

Fernandonido
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17121
Tên thay thế 1999 JX60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3534311
Viễn điểm quỹ đạo 2.8751527
Độ lệch tâm 0.0997826
Chu kỳ quỹ đạo 1543.9368399
Độ bất thường trung bình 296.79517
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23570
Kinh độ của điểm nút lên 106.17730
Acgumen của cận điểm 255.76398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17121 Fernandonido (1999 JX60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17121 Fernandonido

Bản mẫu:Dropimage

30-17121-fernandonido-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)