User Tools

Site Tools


30-17139-malyshev-la-gi

Malyshev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17139
Tên thay thế 1999 JS86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0664529
Viễn điểm quỹ đạo 2.6686745
Độ lệch tâm 0.1271817
Chu kỳ quỹ đạo 1330.6105100
Độ bất thường trung bình 73.56956
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59415
Kinh độ của điểm nút lên 169.40013
Acgumen của cận điểm 158.77856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17139 Malyshev (1999 JS86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17139 Malyshev
30-17139-malyshev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)