User Tools

Site Tools


30-17156-kennethseitz-la-gi

17156 Kennethseitz (tên chỉ định: 1999 KS3) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi dự án Spacewatch ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Arizona ngày 19 tháng 5 năm 1999. Nó được đặt theo tên Kenneth Seitz.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17156 Kennethseitz
30-17156-kennethseitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)