User Tools

Site Tools


30-17163-vasifedoseev-la-gi

Vasifedoseev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17163
Tên thay thế 1999 LT19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6686449
Viễn điểm quỹ đạo 3.1374517
Độ lệch tâm 0.0807439
Chu kỳ quỹ đạo 1806.6741252
Độ bất thường trung bình 203.25363
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32720
Kinh độ của điểm nút lên 343.34928
Acgumen của cận điểm 5.81803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17163 Vasifedoseev (1999 LT19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tênd for Vasily Fedoseyev (Василий Федосеев) in recognition of achievements ở Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17163 Vasifedoseev
  • Vasily Fedoseyev's home page
30-17163-vasifedoseev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)