User Tools

Site Tools


30-17166-secombe-la-gi

Secombe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 17 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17166
Đặt tên theo Harry Secombe
Tên thay thế 1999 MC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8687835
Viễn điểm quỹ đạo 3.3071613
Độ lệch tâm 0.0709815
Chu kỳ quỹ đạo 1982.0222871
Độ bất thường trung bình 156.82423
Độ nghiêng quỹ đạo 4.66451
Kinh độ của điểm nút lên 39.38007
Acgumen của cận điểm 322.45465
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17166 Secombe (1999 MC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 6 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17166 Secombe
30-17166-secombe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)