User Tools

Site Tools


30-17169-tatarinov-la-gi

Tatarinov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17169
Tên thay thế 1999 NQ23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4754540
Viễn điểm quỹ đạo 3.4710184
Độ lệch tâm 0.1674210
Chu kỳ quỹ đạo 1872.5893338
Độ bất thường trung bình 214.72251
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69152
Kinh độ của điểm nút lên 257.24842
Acgumen của cận điểm 98.79938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17169 Tatarinov (1999 NQ23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17169 Tatarinov
30-17169-tatarinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)