User Tools

Site Tools


30-17170-vsevustinov-la-gi

17170 Vsevustinov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1222.5983448 ngày (3.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-17170-vsevustinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)