User Tools

Site Tools


30-17173-evgenyamosov-la-gi

Evgenyamosov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17173
Tên thay thế 1999 RN10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0270121
Viễn điểm quỹ đạo 2.7631073
Độ lệch tâm 0.1536695
Chu kỳ quỹ đạo 1353.8574614
Độ bất thường trung bình 17.97445
Độ nghiêng quỹ đạo 0.83769
Kinh độ của điểm nút lên 341.63668
Acgumen của cận điểm 110.45636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17173 Evgenyamosov (1999 RN10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17173 Evgenyamosov
30-17173-evgenyamosov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)