User Tools

Site Tools


30-17176-viktorov-la-gi

17176 Viktorov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1192.8325475 ngày (3.27 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-17176-viktorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)