User Tools

Site Tools


30-17184-carlrogers-la-gi

Carlrogers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17184
Đặt tên theo Carl Rogers
Tên thay thế 1999 VL22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8556146
Viễn điểm quỹ đạo 3.2669086
Độ lệch tâm 0.0671772
Chu kỳ quỹ đạo 1956.3615089
Độ bất thường trung bình 311.43325
Độ nghiêng quỹ đạo 8.57390
Kinh độ của điểm nút lên 261.63388
Acgumen của cận điểm 23.89627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

17184 Carlrogers (1999 VL22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17184 Carlrogers
30-17184-carlrogers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)