User Tools

Site Tools


30-17185-mcdavid-la-gi

Mcdavid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17185
Tên thay thế 1999 VU23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2084738
Viễn điểm quỹ đạo 2.9189704
Độ lệch tâm 0.1385674
Chu kỳ quỹ đạo 1499.3563388
Độ bất thường trung bình 342.89412
Độ nghiêng quỹ đạo 11.02625
Kinh độ của điểm nút lên 186.70218
Acgumen của cận điểm 274.32514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

17185 Mcdavid (1999 VU23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17185 Mcdavid
30-17185-mcdavid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)