User Tools

Site Tools


30-17186-sergivanov-la-gi

Sergivanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17186
Tên thay thế 1999 VP28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0101556
Viễn điểm quỹ đạo 2.7629742
Độ lệch tâm 0.1577201
Chu kỳ quỹ đạo 1346.6610381
Độ bất thường trung bình 81.42187
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58472
Kinh độ của điểm nút lên 248.85865
Acgumen của cận điểm 202.56987
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

17186 Sergivanov (1999 VP28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17186 Sergivanov
30-17186-sergivanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)