User Tools

Site Tools


30-17190-retopezzoli-la-gi

Retopezzoli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17190
Tên thay thế 1999 WY8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3547190
Viễn điểm quỹ đạo 2.8262338
Độ lệch tâm 0.0910093
Chu kỳ quỹ đạo 1522.8877336
Độ bất thường trung bình 346.84441
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28046
Kinh độ của điểm nút lên 117.39594
Acgumen của cận điểm 337.28892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17190 Retopezzoli (1999 WY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17190 Retopezzoli
30-17190-retopezzoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)