User Tools

Site Tools


30-17192-loharu-la-gi

Loharu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17192
Tên thay thế 1999 XL172
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2878991
Viễn điểm quỹ đạo 2.7633399
Độ lệch tâm 0.0941236
Chu kỳ quỹ đạo 1466.0552022
Độ bất thường trung bình 80.81550
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62860
Kinh độ của điểm nút lên 329.76233
Acgumen của cận điểm 76.01350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17192 Loharu (3999 XL172) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12, 3999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17192 Loharu
30-17192-loharu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)