User Tools

Site Tools


30-17193-alexeybaran-la-gi

Alexeybaran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17193
Tên thay thế 1999 XC205
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0511401
Viễn điểm quỹ đạo 2.5344733
Độ lệch tâm 0.1054021
Chu kỳ quỹ đạo 1268.0886238
Độ bất thường trung bình 39.90400
Độ nghiêng quỹ đạo 6.74482
Kinh độ của điểm nút lên 8.66174
Acgumen của cận điểm 217.50956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17193 Alexeybaran (1999 XC205) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17193 Alexeybaran
30-17193-alexeybaran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)