User Tools

Site Tools


30-17195-jimrichardson-la-gi

Jimrichardson
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17195
Tên thay thế 1999 XQ234
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7948697
Viễn điểm quỹ đạo 3.6283587
Độ lệch tâm 0.1297617
Chu kỳ quỹ đạo 2102.2457591
Độ bất thường trung bình 169.81490
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05379
Kinh độ của điểm nút lên 154.69653
Acgumen của cận điểm 273.37058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17195 Jimrichardson (1999 XQ234) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17195 Jimrichardson
30-17195-jimrichardson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)