User Tools

Site Tools


30-17196-mastrodemos-la-gi

Mastrodemos
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Lowell Observatory
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17196
Tên thay thế 1999 XW234
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5430509
Viễn điểm quỹ đạo 3.0026455
Độ lệch tâm 0.0828741
Chu kỳ quỹ đạo 1686.5047250
Độ bất thường trung bình 175.82177
Độ nghiêng quỹ đạo 7.53066
Kinh độ của điểm nút lên 198.27211
Acgumen của cận điểm 358.45566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17196 Mastrodemos (1999 XW234) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1999 bởi Đài thiên văn Lowell tại trạm Anderson Mesa. Tên của nó được đặtstero Nickolaos Mastrodemos, là thành viên của nhóm điều khiển ở phòng thí nghiệm Jet Propulsion.

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
30-17196-mastrodemos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)