User Tools

Site Tools


30-17197-matjazbone-la-gi

Matjazbone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17197
Tên thay thế 2000 AC12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1836092
Viễn điểm quỹ đạo 2.6123128
Độ lệch tâm 0.0893892
Chu kỳ quỹ đạo 1356.3182049
Độ bất thường trung bình 287.12235
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19442
Kinh độ của điểm nút lên 342.89889
Acgumen của cận điểm 267.85928
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17197 Matjazbone (2000 AC12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17197 Matjazbone
30-17197-matjazbone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)