User Tools

Site Tools


30-17198-gorjup-la-gi

Gorjup
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17198
Tên thay thế 2000 AA31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0458702
Viễn điểm quỹ đạo 2.5142294
Độ lệch tâm 0.1027081
Chu kỳ quỹ đạo 1257.5200573
Độ bất thường trung bình 7.94150
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28736
Kinh độ của điểm nút lên 12.30511
Acgumen của cận điểm 251.82452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17198 Gorjup (2000 AA31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17198 Gorjup
30-17198-gorjup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)