User Tools

Site Tools


30-17201-matjazhumar-la-gi

Matjazhumar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17201
Tên thay thế 2000 AJ58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5846315
Viễn điểm quỹ đạo 3.4441107
Độ lệch tâm 0.1425636
Chu kỳ quỹ đạo 1911.5845422
Độ bất thường trung bình 180.98830
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52941
Kinh độ của điểm nút lên 356.02106
Acgumen của cận điểm 169.20351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17201 Matjazhumar (2000 AJ58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17201 Matjazhumar
30-17201-matjazhumar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)