User Tools

Site Tools


30-17208-pokrovska-la-gi

Pokrovska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17208
Tên thay thế 2000 AH130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6313000
Viễn điểm quỹ đạo 2.8359410
Độ lệch tâm 0.0374304
Chu kỳ quỹ đạo 1650.8429548
Độ bất thường trung bình 79.12224
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62242
Kinh độ của điểm nút lên 276.21569
Acgumen của cận điểm 79.94590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17208 Pokrovska (2000 AH130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17208 Pokrovska
30-17208-pokrovska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)