User Tools

Site Tools


30-17211-brianfisher-la-gi

Brianfisher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17211
Tên thay thế 2000 AY174
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2001412
Viễn điểm quỹ đạo 2.6327248
Độ lệch tâm 0.0895087
Chu kỳ quỹ đạo 1372.0203434
Độ bất thường trung bình 55.01165
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21518
Kinh độ của điểm nút lên 168.57229
Acgumen của cận điểm 318.21142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17211 Brianfisher (2000 AY174) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17211 Brianfisher
30-17211-brianfisher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)