User Tools

Site Tools


30-17220-johnpenna-la-gi

Johnpenna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17220
Tên thay thế 2000 CX26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9489904
Viễn điểm quỹ đạo 2.6073588
Độ lệch tâm 0.1444947
Chu kỳ quỹ đạo 1255.9690803
Độ bất thường trung bình 233.74220
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69022
Kinh độ của điểm nút lên 228.84050
Acgumen của cận điểm 167.57155
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17220 Johnpenna (2000 CX26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17220 Johnpenna
30-17220-johnpenna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)