User Tools

Site Tools


30-17222-perlmutter-la-gi

Perlmutter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17222
Tên thay thế 2000 CU44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0655214
Viễn điểm quỹ đạo 3.0502204
Độ lệch tâm 0.1924841
Chu kỳ quỹ đạo 1494.2261855
Độ bất thường trung bình 325.40743
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93894
Kinh độ của điểm nút lên 212.93554
Acgumen của cận điểm 350.95597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17222 Perlmutter (2000 CU44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17222 Perlmutter
30-17222-perlmutter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)