User Tools

Site Tools


30-17224-randoross-la-gi

Randoross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17224
Tên thay thế 2000 CP58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0386675
Viễn điểm quỹ đạo 2.6486717
Độ lệch tâm 0.1301387
Chu kỳ quỹ đạo 1310.5180394
Độ bất thường trung bình 197.71450
Độ nghiêng quỹ đạo 10.02020
Kinh độ của điểm nút lên 106.07420
Acgumen của cận điểm 328.27694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17224 Randoross (2000 CP58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17224 Randoross
30-17224-randoross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)