User Tools

Site Tools


30-17225-alanschorn-la-gi

Alanschorn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17225
Tên thay thế 2000 CS60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0591623
Viễn điểm quỹ đạo 2.6207275
Độ lệch tâm 0.1199954
Chu kỳ quỹ đạo 1307.3951463
Độ bất thường trung bình 344.27186
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87622
Kinh độ của điểm nút lên 248.73955
Acgumen của cận điểm 40.42021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17225 Alanschorn (2000 CS60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17225 Alanschorn
30-17225-alanschorn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)